Lidt historie
Foreningen Odense Skyttekreds blev stiftet i 1867. Skydningen foregik på området, hvor Odense Universitets Hospital ligger i dag. I 1890 blev der opført et bræddehus, så skydningen også kunne foregå om vinteren.

I 1969 blev skydebanerne nedlagt, idet byggeriet af Sygehuset var begyndt.

I 1973 startede byggeriet af den nuværende skydebane i Elmelunden.

Fra foreningens gældende vedtægter:

"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdigheder i skydning samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel".